Timo Väänänen

Duo Mitrej: Rantaniitty | Meadow by the Sea

Duo Mitrejn Timo ja Päivi työskentelivät maalis-huhtikuussa 2014 Saaren Kartanossa residenssitaitelijoina. Residenssiaikana syntyi duon toinen lyhytelokuvasarja, jossa sekä kehitettiin Fokus-sarjan myötä syntyneitä työtapoja ja ideoita että laajennettiin ilmaisua myös uusiin suuntiin. Heti residenssityöskentelyn aluksi syntyi Rantaniitty-lyhytelokuva Saaren kartanon rannassa olevalla rantaniityllä. Teoksessa ei ole musiikkia.

Duo Mitrej (Timo Väänänen & Päivi Järvinen) was working in the Saari Residence in March April 2014. During the residency period they released their second short film series, in which they developed ideas and methods of the Fokus series, but also explored new areas of expression. Meadow by the Sea was shot in the very begining of the resedency period. This short film does not have any music.