Timo Väänänen

Kantele Continuum

Kantele Continuum – Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston juhlalevy.

Timo Väänäseltä on levyllä kappale Tatjanan ilo, joka on osa Kanteleen kielin -radioateljeeohjelmaa.

Tatjanan ilo -kappale on sävelletty udmurtialaisen Tatjana Fjodorovan haastatteluun perustuen Radioaljeen ohjelmaan Kanteleen kielin – matka soittimen maailmaan. Tatjana kertoo haastattelussa:

Krez pyyhkii kyyneleet silmistäni.

Timon itsensä rakentamalla 10-kielisellä soitettu kappale pohjautuu Tatjanan udmurtiankielisen puheen melodiaan. Kantele soi duo itsenä kanssa, päälleäänityksen avulla.

Vähin äänin kanteleilla

Tämän levyn vähäkielisillä kanteleilla soitettu musiikki on alkanut vuosisatoja, vuosituhansia sitten ja jatkuu edelleen hamaan tulevaisuuteen. Muinaisten partaniekkojen salaperäinen soitto ilmenee saumatta tämän ajan hengessä.

Haltioitunut musisointi on samaa jatkumoa, vaikka välillä käydään niinkin kaukana kuin Tansaniassa tai vaikka soitto olisi hyvinkin kokeilevaa. Nämä sävelet antavat kuulijalle mahdollisuuden istahtaa, levähtää, vaipua ajatuksiin.

Levy juhlistaa Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston 25-vuotista toimintaa, jossa pienkanteleiden asema on aina ollut vahva. Kantele –lehden liitteenä juhla levittäytyy ympäri Suomen ja ympäri maailman. Me levyllä soittavat ja laulavat muusikot kunnioitamme musiikillamme vuosi sitten edesmenneen professori Martti Pokelan muistoa. Ilman hänen inspiroivaa vaikutustaan kanteleen ja kansanmusiikin saralla tätä levyä ei olisi koskaan syntynyt. Kiitämme myös professori Heikki Laitista kaikesta kansanmusiikin ja osaston hyväksi tehdystä työstä ja toivotamme samalla FT Hannu Sahan tervetulleeksi viestiä jatkamaan!

Inkoossa 23. päivänä elokuuta 2008

Sinikka Kontio

Kantele Continuum

Tällä levyllä soivat Väinämöisen kanteleet.

Kalevala ja sen kymmenet käännökset ovat tehneet soittajan ja soittimen maailmankuuluksi. Samalla on tullut tunnetuksi soiton salaperäinen mahti, sisäinen voima, joka saa kalliot halkeamaan, koko luomakunnan kuuntelemaan ja kuulijat itkemään ilosta. Kysymyksessä ovat siis vertaansa vailla olevat, taiteen merkitystä ylistävät laulut, jotka kantele on synnyttänyt. Niitä suomalaiset lauloivat kymmenien sukupolvien ajan lapsilleen ja lapsenlapsilleen ja laulavat Kalevalallaan vielä tänäänkin. Siksi Väinämöinen, kantele ja soiton mahti ovat suomalaisen kulttuurin syvimpiä juonteita. Niillä oli suuri kulttuurinen voima sataviisikymmentä vuotta sitten suomalaisen kansakunnan syntyessä.

Sibelius-Akatemian Kansanmusiikin osasto aloitti toimintansa neljännesvuosisata sitten. Osaston tärkeimpiä tehtäviä on alusta asti ollut historiallisten soittimien ja soittotyylien elvyttäminen ja elävänä pitäminen. Historian moninaisuus on pyrittävä säilyttämään ja itse asiassa sitä on pyrittävä rikastuttamaan esimerkiksi uusilla soittimia ja soittotapoja koskevilla keksinnöillä. Kanteleen kohdalla tämä kaikki on onnistunut yli odotusten. Kantele lienee kaikessa moninaisuudessaan tällä hetkellä maailman mielenkiintoisimpia soittimia.

Vielä tärkeämpää on kuitenkin ollut se, että Väinämöisen soiton jo kadonneeksi luultu estetiikka on löytynyt uudestaan ja että löytyy yhä muusikoita, joille sen opiskelu ei ole vain pakollinen oppiaine, vaan oman muusikkouden olennainen rakennuspuu. Estetiikka avaa meille kokonaisen muinaisen musiikkimaailman. Musiikilla ei ole alkua eikä loppua, se on yksityiskohdissaan elävä ja loputtomasti muunteleva äänten kudos. Tällä levyllä jotkut tavoittelevat näitä muinaisia improvisaatioita, jotkut ovat tulleet kanteleineen jo lähemmäksi nykypäivää, jotkut tavoittelevat tulevaisuutta. Väinämöisen kanteleella kaikki tyyni.

Heikki Laitinen, kansanmusiikin professori

IMU-CD 081 ja SibKaCD 80, IMU-Inkoon musiikki, 2008.

Tuottajat: Sinikka Kontio
Äänitys: Matti Kontio
Miksaus: Matti Kontio
Masterointi: IMU-Inkoon musiikki, Matti Kontio

IMU-Inkoon musiikki

Levystä etno.netissä: http://www.etno.net/index.php?id=2&la=fi&kokoelma=kle&kiekko=80

MINIMALISTIC STRINGS

This music played with small kanteles has begun centuries, even thousands of years ago and will continue far into the future. The mysterious playing of the ancient geezers continues seamlessly and manifests itself in today’s spirit. Enchanted music-making is part of this continuum, even though at some point we go as far as Tanzania and the playing can be quite experimental. These tunes give the listener the opportunity to sit back, relax, be wrapped in thought.

The record celebrates the 25th anniversary of the Sibelius Academy Folk Music Department, where the position of the small kanteles has always been strong. The celebration is distributed around Finland and the world in form of a supplement of the Kantele Magazine. We, the playing and singing musicians of this record, honour the memory of Professor Martti Pokela, who passed away a year ago. Without his inspirational influence in the field of kantele and folk music this record would never have come into being. We also thank Professor Heikki Laitinen for all his work on behalf of folk music and the department, and we welcome Ph.D. Hannu Saha as new professor of the Sibelius Academy Folk Music Department.

Inkoo, 23rd August 2008

Sinikka Kontio

Kantele Continuum

THE KANTELES OF VÄINÄMÖINEN can be heard on this recording. The Kalevala and its dozens of translations have made the player and his instrument world-famous. At the same time the mysterious might of playing, the inner power that makes rocks burst, the whole creation listen and weep for joy, has become known.

The Sibelius Academy Folk Music Department was founded a quarter of a century ago. From the beginning one of its most important tasks has been the revival and keeping alive of historical instruments and playing styles. In the case of the kantele all this has succeeded beyond expectations. At present the kantele in all its diversity is probably one of the most interesting musical instruments of the world.

Even more important, however, has been the recovery of the aesthetics of Väinämöinen’s playing that has been thought lost, and the continuous appearance of new musicians for whom studying it is not a mere obligatory subject, but an essential part of becoming a musician.

Heikki Laitinen, Professor of Folk Music
Sinikka Kontio, Heikki Laitinen

Code:
IMU-CD 081 ja SibKaCD 80
Publisher:
IMU-Inkoon musiikki
Publishing year:
2008-00-00T00:00:00
Recording year:
2008

Produced by Sinikka Kontio
Recorded by Matti Kontio
Mixed by Matti Kontio
Mastered by IMU-Inkoon musiikki, Matti Kontio

Tatjana’s Joy

Comp. Timo Väänänen, arr. Timo Väänänen.

Tatjana’s Joy was composed for the YLE Radioateljee radio feature ”Kanteleen Kielin – a Journey into the World of the Instrument”. The composition is based on an interview with Tatjana Fjodorova from Udmurtia, in which she says ’krez wipes the tears from my eyes’. This piece of music played on the 10-string is founded on the melody of Tatjana’s speech in Udmurt language. The kantele sounds as a duo with itself, by means of overdubbing.

Tatjana Fjodorova: speech
Timo Väänänen: 10-string kantele